Termeni și condiții

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi, iar datele sunt prelucrate în deplină siguranță conform Regulamentului (EU) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), dar și a legilor de pe teritoriul României, cum ar fi Legea nr. 677/2001 (pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Cine suntem și cum ne puteți contacta
Fiți fericiți în cuplu este denumirea comercială pentru Eurolenguas Grup SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în Iasi, Str. Al. Lapusneanu nr. 24, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/812/2014, având cod de înregistrare fiscală 33161380 (în continuare „Fiți fericiți în cuplu” sau „noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, Fiți fericiți în cuplu devine un operator atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt în mare parte cele oferite de dumneavoastră în momentul înregistrării pe site sau cel al plasării unei comenzi. Printre aceste date se numără numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon și datele cardului bancar utilizat la efectuarea plății.

În ce scop sunt prelucrate datele?
1. Înregistrarea pe site și în cadrul platformei create pentru cursul online Fiți fericiți în cuplu;
2. Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la serviciile achiziționate;
3. Returnarea produselor conform prevederilor legale;
4. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
5. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzile dvs. sau la serviciile oferite de Fiți fericiți în cuplu;
6. În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
Pe lângă prestarea serviciilor oferite de Fiți fericiți în cuplu, ne rezervăm prelucrarea datelor cu caracter personal și în scopuri de marketing. Pentru a vă pune la curent cu toate noile oferte veți putea fi contactat prin e-mail/sms/telefonic cu informații tematice. În scopul oferirii informațiilor de interes vă putem crea un profil bazat pe obiceiurile dvs. de cumpărare. Aceste informații vor fi prelucrate în scopuri de marketing doar respectând cadrul legal. Abonarea la oferte se face prin consimțământul dvs. și poate fi oricând anulată accesând link-ul de dezabonare din mesaje sau prin contactarea reprezentanților Fiți fericiți în cuplu.
Fiți fericiți în cuplu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Drepturile de care beneficiați
Având în vedere prevederile legii nr. 677/2011, dar și a Regulamentului (EU) 2016/679, Fiți fericiți în cuplu garantează următoarele drepturi cu privire la protecția datelor cu caracter personal pe acest site:
Dreptul la informare: aveți dreptul de a obține informații despre scopul prelucrării datelor, destinatarii datelor, consecințele refuzului furnizării datelor, existența drepturilor prevăzute de lege și condițiile în care pot fi exercitate.
Dreptul de acces la date: aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit o data pe an confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
Dreptul de intervenție asupra datelor: aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune in orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
Dreptul la protecția datelor: datele vor fi prelucrate respectând în totalitate principiile de confidențialitate

Consecințele refuzului furnizării datelor
Formularul de înregistrare în platforma cursului Fiți fericiți în cuplu reprezintă un contract între părți pentru furnizarea unor servicii sau produse. În cazul refuzului furnizării datelor necesare pentru realizarea unei comenzi, termenii contractului nu pot fi îndepliniți, întrucât informațiile solicitate sunt strict necesare comenzii.